Oznam!!!

Oznam vydaný dňa   20.06.2022

Kúpalisko Bretka mimo prevádzky v sezóne 2022 z technických príčin!
TEL.: 0902 953 186

info@bretka.sk

kupalisko@bretka.sk

VŔTANIE STUDNÍ

 www.studnicnerury.sk , info@studnicnerury.sk

0902 953 186

    www.bretka.sk ,  e-mail: kupalisko@bretka.sk,  tel: 0902 953 186

—————————————————————————————————————————————————————————